Bine ați venit!

Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează cu binecuvântarea Ta cea cerească pe toți cei ce vor citi acest blog. Deschide-le lor inima ca să înțeleagă cuvintele din el. Ferește-i de toată rătăcirea și Te preamărește în viața lor, făcându-i instrumente ale voinței Tale sfinte.

Faceți căutări pe acest blog

!!!Important!!!

Acest blog reprezintă strict părerile mele.
Orice asociere între numele meu și documentele oficiale legate de ora de Religie (lecții, fișe, manuale, programe școlare etc) sau cu acțiunile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române sau ale Arhiepiscopiei Timișoarei ori ale Școlii Gimnaziale Satchinez nu-și are menirea. Aceste instituții nu pot fi responsabile pentru postările mele și nici trase la răspundere!
Unele din materiale de pe blog (filme și cărți) sunt descărcate de pe internet (Scribd sau alte site-uri) și au caracter informațional.

sâmbătă, 22 august 2015

Perioada preşcolarităţii și educația religioasă


Perioada preşcolarităţii și educația religioasă

Pr. Asist. Dr. Cosmin Santi
Dimensiunea fundamentală a educaţiei începută în grădiniţă şi continuată în şcoală şi în afara ei presupune însuşirea unui set de valori stabile şi coerente care să determine educarea la copii a conduitei favorabile unui stil de viaţă sănătos din punct de vedere mental, emoţional, fizic şi sociomoral. Educaţia religioasă contribuie la realizarea acestui deziderat, constituindu-se în cel mai eficient mijloc de formare a personalităţii şi a caracterelor morale. Educaţia religioasă este fundamentală pentru formarea personalităţii copiilor. Principala direcţie a educaţiei religioase constă în formarea bunului creştin. Aceasta este etapa de început a pregătirii copilului pentru viaţă, care are în vedere cunoaşterea, înţelegerea şi practicarea binelui în viaţa socială şi adaptarea la viaţa comunităţii.
Activităţile educative cu conţinut moral religios reprezintă oportunităţi de descoperire a răspunsurilor la marile întrebări pe care preşcolarii şi le pun. Curiozitatea lor nemărginită se extinde dincolo de graniţele realităţii cotidiene, asupra aspectelor ce ţin de cunoaşterea elementelor supranaturalului, cum ar fi îngerii, Dumnezeu, sfinţii, manifestându-se în întrebări pe care copiii le adresează părinţilor sau adulţilor cu care sunt în contact; cascada „de ce”-urilor este nesfârşită, ei căutând să afle cine a creat lumea şi de ce, cum cresc plantele, de ce răsare soarele sau cine poartă de grijă vieţuitoarelor.
Fiecare copil este unic şi special, are personalitate proprie şi un mod individual de dezvoltare, evoluează într-un ritm propriu în raport cu particularităţile lui şi cu vârsta şi experienţele de viaţă trăite, însă toţi copiii cresc şi se dezvoltă frumos într-un mediu în care se promovează valorile morale, care pune preţ pe valoarea celuilalt ca persoană şi fiinţă creată de Dumnezeu, acolo unde iubirea, altruismul, bunătatea nu sunt doar concepte, ci realităţi fundamentale axiologice.
Majoritatea ţărilor europene recunosc importanţa educaţiei religioase în procesul de construire a personalităţii umane, atribuindu-i acesteia locul şi importanţa între disciplinele de învăţământ din programele şcolare, fiecare stat rezervându-şi dreptul de a implementa în sistem propriu valorile religioase, ţinând cont de specificul naţional, de ethosul local, de cultură, tradiţie, istorie şi de aspecte sociale. Italia, Norvegia, Cipru, Grecia, Irlanda, Spania, Scoţia sunt doar câteva dintre statele europene care au integrat în curriculumul pentru învăţământul preşcolar elemente de dezvoltare morală şi religioasă care contribuie la formarea imaginii de sine a copilului în relaţia lui cu ceilalţi (membrii familiei, alţi copii, comunitatea locală) şi cu lumea din jurul lui (aspecte sociale, mediul înconjurător, patrimoniu cultural). Republica Moldova se aliniază acestor ţări prin elaborarea unui curriculum pentru copiii de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani), care valorifică educaţia religioasă în aria curriculară Dezvoltare personală, educaţia pentru familie şi viaţa în societate, la nivelul subunităţii Etică creştină şi familie.
Astăzi, în România, educaţia religioasă în învăţământul preşcolar apare în curriculum ca elemente realizate sub forma unor activităţi de tip proiect tematic interdisciplinar. În unele situaţii, au fost concepute și derulate şi activități opţionale, cu tematică moral-religioasă, pe parcursul unui semestru sau al unui an şcolar, mai ales de către educatoarele cu studii universitare teologice. Fără a exista un curriculum oficial, tematica proiectelor sau a activităţilor opţionale a avut în vedere, preponderent, conţinuturi legate de marile sărbători creştine. (va urma)[1].


[1] Pr. Asist. Dr. Cosmin Santi, „Perioada preşcolarităţii și educația religioasă” în ziarul Lumina, 10 Iulie 2015, http://ziarullumina.ro/perioada-prescolaritaii-si-educatia-religioasa-103509.html.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Cuvântul Ortodox

Cuvântul Ortodox

Sinpro

Sophia.ro

Elefant.ro

Totalul afișărilor de pagină