Bine ați venit!

Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează cu binecuvântarea Ta cea cerească pe toți cei ce vor citi acest blog. Deschide-le lor inima ca să înțeleagă cuvintele din el. Ferește-i de toată rătăcirea și Te preamărește în viața lor, făcându-i instrumente ale voinței Tale sfinte.

Faceți căutări pe acest blog

!!!Important!!!

Acest blog reprezintă strict părerile mele.
Orice asociere între numele meu și documentele oficiale legate de ora de Religie (lecții, fișe, manuale, programe școlare etc) sau cu acțiunile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române sau ale Arhiepiscopiei Timișoarei ori ale Școlii Gimnaziale Satchinez nu-și are menirea. Aceste instituții nu pot fi responsabile pentru postările mele și nici trase la răspundere!
Unele din materiale de pe blog (filme și cărți) sunt descărcate de pe internet (Scribd sau alte site-uri) și au caracter informațional.

vineri, 17 iulie 2015

Predicatorul - Ștefan ZamboPredicatorul
Ștefan Zambo[1]
Câteva cuvinte despre calitățile unui predicator într-o viziune neoprotestantă. Este interesantă și de luat aminte cum văd și cei de alte confesiuni persoana predicatorului, a omului care răspândește Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru noi teologi, diaconi, preoți, episcopi; pentru ei teologi și pastori.
„Predicarea Bibliei, proclamarea Evangheliei în puterea Duhului Sfânt este cea mai mare nevoie a omului de astăzi, cea mai acută cerință a societății contemporane. Chemarea de a împlini această nevoie este cea mai nobilă dintre chemările divine. Pentru a îndeplini bine o astfel de chemare este nevoie de cunoștințe, seriozitate, deprinderi specifice, perseverență, dedicare, călăuzire etc”[2].
Ca în orice meserie, și în cea de predicator se cer anumite calități care îl califică pe un om să devină slujitor al Cuvântului de la amvon. Aceste calități țin în primul rând de ce este predicatorul ca om și mai apoi de ceea ce știe și face. Iată câteva dintre cele mai importante:
-        Să fie născut din nou. Prima condiție este aceea de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu, de a cunoaște personal harul divin, de a fi avut parte personal de regenerarea Duhului Sfânt, într-un cuvânt, de a fi născut de sus.
-        Să iubească pe Dumnezeu și sufletele oamenilor. Un om care nu-l admiră și iubește pe Dumnezeu nu poate fi slujitorul Lui. Un om care nu are dragoste și compasiune pentru cei care-l înconjoară nu se poate califica în a-i sluji. Apostolul Pavel spune: poți vorbi în limbi o mie, dacă nu ai dragoste, nu-ți ajută la nimic.
-        Să fie permanent cercetător al Bibliei. Cuvântul Domnului este însăși rațiunea pentru care există profesia de predicator. Un predicator care nu predică Cuvântul nu-și împlinește menirea. Pentru a putea prezenta Cuvântul complet și cu acuratețe, predicatorul trebuie să-și adâncească zilnic ființa în el.
-        Să fie un om al rugăciunii. Cunoașterea, harul, puterea, inspirația, reușita până la urmă, se obțin în genunchi. Cuvântul este de la Dumnezeu, chemarea este divină, Biserica este a lui Hristos, sufletele sunt ale Domnului, iar predicatorul este un crainic al cerului; poate el să-și împlinească menirea fiind deconectat de Sursă?
-        Să fie sănătos spiritual și fizic. Este cred evident pentru fiecare dintre noi că un om vicios nu se poate califica în slujba de predicator, chiar dacă cunoaște multe. De asemenea, un om care deși este un exemplu de moralitate nu este în stare să se exprime coerent, nu poate fi învățătorul altora. O sănătate fizică bună, o înfățișare agreabilă, o voce puternică, sunt calitățile de dorit pentru un predicator.
-        Să fie chemat de Dumnezeu! Pot fi spuse multe despre importanța și necesitatea chemării. Numai două vorbe însă aici: înțelegerea și conștientizarea chemării dă forță lucrătorului, și de asemeni, chemarea aduce cu sine harisme speciale din partea Domnului pentru împlinirea lucrării Sale.
Completând enumerarea de adineauri, trebuie spus că un predicator, pentru a fi eficient în
lucrarea sa, trebuie să fie un om smerit, curat, încrezător, dispus să învețe și dependent de Duhul Sfânt.
            Domnul îi folosește doar pe cei umili. Un om al lui Dumnezeu spunea: „nu te considera egalul lucrării pe care o faci”, dacă ești la o anumită dată într-un anumit loc în vie, este pentru că așa a ales Stăpânul, deci bucură-te tremurând, cum spune Scriptura. Apoi, să nu uităm că lucrarea de predicare este dumnezeiască. Dumnezeu este sfânt în toate atributele și lucrările Sale și așa este și Cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și sfințește, iar pentru a fi slujitorii lui este de neapărată nevoie de o viață despărțită de păcat. E. Sargent, știind acestea, se ruga așa: „Isus [Iisus], Mântuitorul meu, în comportamentul meu/ Ajută-mă să fiu ca Tine;/smerit și sfânt, iubitor și blând,? Răbdător și curat ca Tine!”.
            Potrivit Pildei semănătorului, inima trebuie să fie bună și curată ca să poți aduce roadă (Lc. 8, 15).
            Și, inima predicatorului trebuie adânc pătrunsă de mesajul său și să crească cu tărie în puterea și actualitatea Cuvântului lui Dumnezeu pe de-o parte, iar pe de alta, trebuie să admită că în slujire va avea parte de greutăți și eșecuri. Vor fi poate unii în jurul tău care nu vor înțelege chemarea sa, vor fi alții care nu-i vor aprecia întotdeauna munca. Nu trebuie să se lase pradă descurajării și depresiilor, mai toți slujitorii Domnului au avut parte și de momente delicate. Predicatorii au însă asigurarea că Mântuitorul este cu ei în toate zilele, până la sfârșit (Matei 28, 20).
            De asemenea, predicatorul trebuie să fie mereu preocupat de perfecționarea sa. Un slujitor al evangheliei care a încetat să mai învețe ar trebui să înceteze să-i învețe pe alții.
            Și în fine, predicatorul trebuie, în munca sa, să se sprijine nu pe calitățile sale, ci pe puterea, prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Despre Spurgeon, supranumit prințul predicatorilor, se spune că atunci când urca treptele amvonului mereu repeta în gândul său: „cred în puterea Suhului Sfânt, cred în puterea Duhului Sfânt, cred în puterea Duhului Sfânt…” (1 Tes. 1, 5). Dependența de Duhului Domnului, dorința sinceră de a glorifica Sfânta Treime și entuziasmul în munca de mântuire a unora, iată câteva dintre ingredientele de bază pentru reușita în munca grea, necesară și binecuvântată de predicator[3].[1] Autorul este un Pastor Baptist.
[2] Ștefan Zambo, Ajutor pentru predicatori, ed. CLC România, 2010, p. 7.
[3] Ibidem, pp. 25-27.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Cuvântul Ortodox

Cuvântul Ortodox

Sinpro

Sophia.ro

Elefant.ro

Totalul afișărilor de pagină