Bine ați venit!

Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează cu binecuvântarea Ta cea cerească pe toți cei ce vor citi acest blog. Deschide-le lor inima ca să înțeleagă cuvintele din el. Ferește-i de toată rătăcirea și Te preamărește în viața lor, făcându-i instrumente ale voinței Tale sfinte.

Faceți căutări pe acest blog

!!!Important!!!

Acest blog reprezintă strict părerile mele.
Orice asociere între numele meu și documentele oficiale legate de ora de Religie (lecții, fișe, manuale, programe școlare etc) sau cu acțiunile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române sau ale Arhiepiscopiei Timișoarei ori ale Școlii Gimnaziale Satchinez nu-și are menirea. Aceste instituții nu pot fi responsabile pentru postările mele și nici trase la răspundere!
Unele din materiale de pe blog (filme și cărți) sunt descărcate de pe internet (Scribd sau alte site-uri) și au caracter informațional.

marți, 20 ianuarie 2015

Bucuria comuniunii la Școala Gimnazială Șandra

        Articol despre activitatea metodică desfășurată la Școala Gimnazială Șandra în anul 2014 la disciplina Religie Ortodoxă.
Bucuria comuniunii la Școala Gimnazială Șandra
Prof. de Religie Hrab Alexandru

În cursul lunii octombrie a anului 2014, Școala Gimnazială a comunei Șandra a fost gazda întâlnirii profesorilor care fac parte din Cercul Metodic de Religie Sânnicolaul Mare, aflat sub protecția Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei și condus de doamna profesor Ruscu Dana Nicoleta. Această întâlnire dintru început a fost un moment de bucurie al comuniunii frățești care există între profesorii care fac parte din acest cerc „căci ce este mai bun și mai frumos, decât a locui frații împreună?”, așa cum ne învăță o rugăciune a Bisericii, bucuria fiind pecetluită de prezența în mijlocul nostru a doamnei Prof. Daniela Buzatu, Inspector școlar pentru disciplina Religie, alături de dumneaei a participat doamna director a școlii Pașca Dana Constantina, precum și părintele paroh din Șandra, Prea Cucernicul Nicolae Andreescu și Prea Cucernicul Părinte Referent Catehetic Cristian Tomescu.
În deschiderea activității metodice cu tema „Metode și mijloace de evaluare” a fost rostită rugăciunea așa cum se cuvine ca orice oră de curs că înceapă și nu doar ora de Religie, rugăciunea fiind urmată de un moment de reculegere în amintirea vrednicului de pomenire IPS Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului. A urmat apoi cuvântul introductiv al doamnei profesor Ruscu Dana prin care a fost aratată importanța întâlnirii și a fost pusă în evidență necesitatea autoevaluării profesorului de Religie pentru ca predarea Religiei să-și atingă scopul dorit. A urmat apoi doamna profesor Cornelia Petcov care a prezentat un amplu portofoliu pe care trebuie să-l dețină profesorul de Religie. Un portofoliu alcătuit din programe școlare, planificări, proiecte didactice, fișe de evaluare, fișe de lucru, (adaptate la nivelul clasei şi la nevoile elevilor: elevi capabili de performanţă şi elevi cu dificultăţi de învăţare), lista manualelor şcolare şi a auxiliarelor didactice, programări pentru participarea elevilor la Sfânta Liturghie și la primirea Sfintelor Taine, calendarul concursurilor şi olimpiadelor şcolare (la nivel local, judeţean, naţional) etc.
În continuare domnul profesor Pescar Viorel ne-a prezentat testele de evaluare inițială pe care le-a întocmit. Testele reprezintă un real folos în evaluarea inițială a elevilor datorită acurateței conceperii lor. Ca o continuare a testelor prezentate de domnul profesor Viorel și a amplului portofoliu al doamnei Cornelia a fost prezentat referatul doamnei profesoare Miloș Crina „Metode remediale eficiente în evaluare”. Astfel s-a pus accentul pe problemele care pot apărea în evaluarea elevilor și autoevaluarea profesorilor, dar în același timp a arătat și câteva modalități prin care aceste probleme pot fi rezolvate, iar în același timp a arătat prin exemple concrete cum pot fi stimulați să învețe elevii cu un comportament mai dificil.
A urmat apoi prezentarea unor lecții interactive asistate de calculator, prezentări în PowerPoint și filmulețe editate video ale subsemnatului profesor la școala Șandra. Lecțiile prezentate au fost: „Persecuțiile primilor creștini”, „Hristos binecuvintează familia – Minunea din Cana Galileii” și „Săptămâna Patimilor”, care au fost apreciate pozitiv de toți ceilalți participanți la cercul metodic, punându-se accentul că ele se pot folosi în special în perioadele de recapitulare.
Cu totul special a fost momentul în care doamna inspector Daniela Buzatu a luat cuvântul arătându-ne că ora de religie trebuie să reprezinte pentru elevi chemarea „veniți de luați bucurie”, arătându-ne în acest fel că ora de Religie trebuie să fie răspânditoare de bucurie, iar noi trebuie să devenim în primul rând primitori ai bucuriei și apoi răspânditori ai bucuriei lui Hristos. După acest cuvânt ne-a împărtășit din experiența dumneaei la catedră, prezentându-ne un model de lecție prin care să stârnim interesul elevilor pentru Dumnezeu.
Ultima persoană care a prezentat, doamna profesor Delia Fiț, printr-un PowerPoint atent alcătuit ne-a pus înaintea ochilor: tipurile de evaluare, metodele și tehnicile de evaluare pe care le putem folosi la clasă. Meritul doamnei profesoare este că a reușit în prezentarea dumneaei să sintetizeze toate aspectele evaluării evidențiate de ceilalți profesori care au prezentat.
            Au urmat apoi discuții de „masă rotundă” unde au luat cuvântul Prea Cucernicul Părinte Cristian Tomescu, iar apoi Prea Cucernicul Părinte Nicolae Andreescu care ne-au împărtășit din experiența dumnealor de a-i face pe elevi să participe la Sfânta Liturghie și de a-i aduce în fața Sfântului Potir în cadrul Sfintei Liturghii, după ce au fost pregătiți în prealabil prin Taina Sfintei Spovedanii.
            Ce se mai poate spune despre această întâlnire? A fost în primul rând prilejul anumitor schimburi de experiență în vederea perfecționării metodelor de evaluare, dar și a celor de predare, neavând altă menire decât perfecționarea continuă a cadrelor didactice în vederea predării Religiei într-un mod cât mai atractiv pentru elevi. De asemenea, a pus în evidență marele rol care le revine profesorilor de Religie pentru educarea în spiritul valorilor creștine a personalității viitorilor enoriași ai Bisericii, pentru că așa cum remarca IPS Nicolae Corneanu într-un studiu: „Personalitatea nu e un fruct care vine de la sine; ea angajează toate forțele tinereții. Ea nu e rezultatul indiferenței și delăsării, ci a unui efort conștient, dârz și fără răgaz. În acest efort, sprijinul cel mai puternic este comuniunea cu Dumnezeu în Hristos și în sfinții Lui”. De împlinirea acestui rol vom răspunde cu toții în fața lui Hristos. Fără a exagera cu nimic, trebuie să spunem că s-a discutat și despre obligația profesorilor de a intra în contact cu preoții parohi pentru a-i invita pe aceștia la orele de Religie astfel ca profesorul de Religie să câștige o mai mare autoritate în fața elevilor și a părinților acestora, dar și buna colaborare care există între unii preoți și profesori de religie.
Ca o ultimă idee, trebuie să precizăm că această întâlnire a fost un moment pentru a ne cunoaște mai bine și a lega noi prietenii, precum și a schimbului de experiență. Cu toții am putut învăța câte ceva și cu toții am plecat la casele noastre cu speranța că ora de Religie va avea un viitor mai strălucit în ciuda tuturor luptelor pe care persoane rău-intenționate le duc împotriva ei.
Pe această cale aș dori să aduc mulțumiri: Doamnei inspector Daniela Buzatu pentru că ne-a onorat cu prezența și cuvintele de înțelepciune rostite; Doamnei directoare Dana Pașca pentru timpul acordat, spațiul oferit și bunăvoința arătată ca această întâlnire să aibă loc în școala pe care o conduce; Prea Cucernicului Părinte Paroh din Șandra pentru dragostea cu care m-a înconjurat și toată susținerea de care m-am bucurat din partea dumnealui; Prea Cucernicului Părinte Referent Catehetic Cristian Tomescu pentru bucuria pe care ne-a făcut-o fiind în mijlocul nostru și împărtășindu-ne din experiența dumnealui; Doamnei responsabile de cerc Ruscu Dana pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat ca această întâlnire să aibă loc într-un cadru cât mai apropiat Bisericii, precum și pentru încrederea arătată ca activitatea metodică să se desfășoare în școala noastră; și nu în ultimul rând, aș dori să aduc mulțumiri speciale doamnei profesoare Delia Fiț pentru tot ajutorul acordat.
            Gânduri alese de mulțumire se îndreaptă și spre doamna Petcov Cornelia, doamna Miloș Crina și spre Domnul Pescar Viorel care ne-au împărtășit din experiența lor de la catedră. Aceleași gânduri de recunoștință se îndreaptă și spre toate cadrele didactice care au participat și care și-au spus punctul de vedere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Cuvântul Ortodox

Cuvântul Ortodox

Sinpro

Sophia.ro

Elefant.ro

Totalul afișărilor de pagină