Bine ați venit!

Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează cu binecuvântarea Ta cea cerească pe toți cei ce vor citi acest blog. Deschide-le lor inima ca să înțeleagă cuvintele din el. Ferește-i de toată rătăcirea și Te preamărește în viața lor, făcându-i instrumente ale voinței Tale sfinte.

Faceți căutări pe acest blog

!!!Important!!!

Acest blog reprezintă strict părerile mele.
Orice asociere între numele meu și documentele oficiale legate de ora de Religie (lecții, fișe, manuale, programe școlare etc) sau cu acțiunile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române sau ale Arhiepiscopiei Timișoarei ori ale Școlii Gimnaziale Satchinez nu-și are menirea. Aceste instituții nu pot fi responsabile pentru postările mele și nici trase la răspundere!
Unele din materiale de pe blog (filme și cărți) sunt descărcate de pe internet (Scribd sau alte site-uri) și au caracter informațional.

sâmbătă, 28 decembrie 2013

Despre Preoţie - Preotul Profesor Dumitru Stăniloae


Despre Preoţie

Preotul Profesor Dumitru Stăniloae

De aceea în toate rugăciunile sale preotul care mântuirea credincioşilor, dar le încheie cu slava Sfintei Treimi. Aceasta o fac însă şi credincioşii, îndemnaţi de preot. Totul e o doxologie comună a Treimii şi o cerere a mântuirii. Preotul are în Liturghie poziţia de rugător pentru comunitate, dar e însoţit de ea, la îndemnul lui. El are rolul de aducător al rugăciunilor şi darurilor credincioşilor către Dumnezeu, de organ văzut al prefacerii darurilor în Trupul şi Sângele lui Hristos, de transmiţător ai binecuvântărilor lui Dumnezeu către credincioşi, nu ca să arate că poporul nu are şi el o relaţie directă cu Sfânta Treime, ci ca organ văzut al Arhiereului Hristos. Însuşi Hristos se roagă în preot pentru credincioşi, Se adresează lor, adună rugăciunile şi darurile poporului, unindu-le cu ale Sale. Hristos învaţă, prin preot, în Evanghelie, preface darurile credincioşilor în Trupul şi Sângele său, îi uneşte pe credincioşi cu Sine în Sfânta Împărtăşanie pentru a-i prezenta ca fii plini de Duhul Sfânt, Tatălui. Dacă n-ar avea preotul acest rol de mijlocitor, n-ar fi prezent nici Hristos cu rolul Său de Mijlocitor între ei şi Tatăl. Preotul este un fel de transparent al lui Hristos. Fără preot, n-ar avea cine să adune comunitatea şi, pe plan general, să facă să se realizeze şi să se menţină Biserica în Hristos.
Dependenţa participării la Împărăţia lui Dumnezeu de împărtăşirea de Hristos o arată preotul în „rugăciunea a doua pentru credincioşi”. La aducerea darurilor pe altar spre a fi prefăcute în Trupul şi Sângele lui Hristos în vederea împărtăşirii credincioşilor de ele, preotul cere lui Dumnezeu să fie pomenite în Împărăţia lui Dumnezeu toate categoriile de credincioşi. Preotul se roagă pentru prefacerea darurilor în Trupul şi Sângele Domnului „pentru ca să fie celor ce se vor împărtăşi de ele spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea de sfântul Duh, spre plinirea Împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea (de fii către Tatăl ceresc”. Într-o rugăciune de după prefacere, preotul cere le fel, mereu însoţit de credincioşi, acelaşi lucru.
Însoţirea preotului în rugăciunile sale şi în tot ce face de rugăciunile credincioşilor arată că, deşi ierarhia e necesară în Biserică pentru a realiza şi menţine unitatea ei, ea trebuie pe de altă parte să se comporte în Biserică nu ca un factor de stăpânire, ci de susţinere a coeziunii prin iubire, după pilda lui Hristos Cel făcut om şi jertfit pentru noi. Orice preot şi episcop trebuie să facă aceasta nu numai prin învăţătura sa, ci şi prin pilda vieţii jertfelnice. Nu mai aşa Biserica e o arvună a Împărăţiei cereşti, în care Tatăl rămâne Tată faţă de oameni, şi Fiul, Frate al lor, neexercitând vreo stăpânire în sens lumesc[1].


[1] Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, ediţia a II-a, ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2004, pp. 10-12.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Cuvântul Ortodox

Cuvântul Ortodox

Sinpro

Sophia.ro

Elefant.ro

Totalul afișărilor de pagină