Bine ați venit!

Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează cu binecuvântarea Ta cea cerească pe toți cei ce vor citi acest blog. Deschide-le lor inima ca să înțeleagă cuvintele din el. Ferește-i de toată rătăcirea și Te preamărește în viața lor, făcându-i instrumente ale voinței Tale sfinte.

Faceți căutări pe acest blog

!!!Important!!!

Acest blog reprezintă strict părerile mele.
Orice asociere între numele meu și documentele oficiale legate de ora de Religie (lecții, fișe, manuale, programe școlare etc) sau cu acțiunile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române sau ale Arhiepiscopiei Timișoarei ori ale Școlii Gimnaziale Satchinez nu-și are menirea. Aceste instituții nu pot fi responsabile pentru postările mele și nici trase la răspundere!
Unele din materiale de pe blog (filme și cărți) sunt descărcate de pe internet (Scribd sau alte site-uri) și au caracter informațional.

duminică, 1 septembrie 2013

Să ne rugăm 8 zile cu Sfântul Nectarie Taumaturgul


Să ne rugăm 8 zile cu Sfântul Nectarie Taumaturgul

           

            Am terminat de citit în sfârşit cartea Părintelui Profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu: „Să ne rugăm 8 zile cu Sfântul Nectarie Taumaturgul”, apărută la editura „Oastea Domnului” din Sibiu, în anul 2006 cu un nr de 136 de pagini.
            Despre Părintele Necula nu mai am ce să spun pentru că la o simplă căutare pe Google a numelui dânsului aflăm imediat informaţii despre persoana sa. Despre cartea închinată de Părintele Necula Sfântului Nectarie aş putea spune multe, însă sunt de ajuns câteva cuvinte pentru a o caracteriza şi fără să greşim o putem pune pe aceiaşi treaptă cu scrierile filocalice.
            La o primă citire a titlului, cartea ar putea fi confundată cu o formulă magică de „rugăciune”, dar citind introducerea şi răsfoind puţin cartea vedem că nu avem de a face cu nici un fel de formulă magică, ci de pagini în care nu ni se prezintă în amănunţit nici viaţa Sfântului Nectarie, nici minunile săvârşite, nici întreaga învăţătura a sa, ci cel mai mult calitatea lui de a fi om, calitate care la condus la darul Sfinţeniei. Sfântul Nectarie nu a fost diferit de alţi sfinţi, nu a avut calităţi mai mari decât ale altor sfinţi, ci el a fost şi este aşa cum îl numea Părintele Necula un „Bunicuţ” despre care ne spune: „Cum aş putea vorbi de Bunicuţul Nectarie altfel decât printr-un acatist de gânduri bucuroase? Mi-a brăzdat cu minunatu-i chip mare parte din creşterea în preoţie, şi am alergat spre el, ca şi către un cunoscător al luptelor omeneşti, pentru ca fie sprijin, fie binecuvântată părtăşie la bucurie, să fac din el prietenul de nădejde al slujirii lui Hristos, pe care mi l-am dorit mereu în apropiere... Şi dragul de Bunicuţ nu m-a lăsat vreodată”.
            Şi da, asta e cartea: „un acatist de gânduri bucuroase!”. Iar ca să vă convingeţi pe blogul editurii Agnos: http://www.agnos.ro/blog/2008/11/09/sa-ne-rugam-8-zile-cu-sfantul-nectarie-pr-constantin-necula/ găsim o recenzie a cărţii realizată de Raluca Toderel:
            Motto: Inima celui îndrăgostit de Domnul nu doarme niciodată, ci veghează neostenit pentru mulţimea iubirii. Omul doarme pentru că aceasta este o cerinţă a firii, dar inima, veghind, cântă dumnezeirea (…)
Sfântul Nectarie, făcătorul de minuni de la Eghina, este tot mai des primit în casele românilor, cu dragoste, bucurie şi recunoştinţă pentru darurile revărsate asupra tuturor celor care îi caută ajutorul. Deşi este un sfânt „nou”, un sfânt „de-al nostru”, de-al „veacului nostru”, fiind canonizat abia în anul 1961, vestea mulţimii minunilor sale se răspândeşte cu mare viteză, este un permanent izvor al facerii de bine, al vindecărilor, al nădejdii.
Totuşi acesta nu este singurul „domeniu” în care sfântul s-a „remarcat”, deşi a fost, încă din timpul vieţii, cunoscut ca făcător de minuni. Marea sa iubire de oameni, blândeţea adâncă, răbdarea cu care a suportat prigonirile, mulţimea de învăţături transmise prin intermediul cărţilor sale sunt, pe lângă nenumăratele sale minuni, flori ce se împletesc în cununa sfântului.
Scrierile sale au fost impregnate de căldura iubirii si a blândeţii. Cu toate aceste, Sfântul nu a ezitat să fie categoric atunci când a fost nevoie. Astfel, într-una din scrierile sale spune un greu cuvânt despre iubirea Lui Dumnezeu. Sfântul este categoric atunci când afirmă că Dumnezeu nu este unul şi acelaşi pentru toţi, că îmbrăţişarea Lui poate să fie „aripă îngerească” pentru fiul înviat, dar poate fi şi „piatră de drăcească moară” pentru fratele cel tulburat. Deşi la început această afirmaţie poate şoca, ea conţine totuşi un mare adevăr, care, din teamă sau nepăsare, este de multe ori trecut cu vederea de omul contemporan. Totuşi această idee este exprimată şi de Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către Corinteni: „Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu”(I Corinteni 1, 18).
Da, poate părea un paradox, pentru că iubirea cea mare de oameni a Lui Dumnezeu devine „piatră de drăcească moară”, dar ştim în acelaşi timp că iubirea arde, ea arde păcatul, ea îi arde pe demoni. Oamenii răi – dacă am pleca de la premiza că există aşa ceva, deşi în principiu oamenii nu pot fi împărţiţi în astfel de „tipuri”, fiind o împărţire superficială şi nedreaptă – nu suportă să li se arate iubire. Pe ei iubirea îi îndârjeşte, îi aţâţă şi asta pentru că nu sunt în stare să o înţeleagă. Ori, dacă iubirea unui om poate să aţâţe, cu atât mai mult poate iubirea Lui Dumnezeu, care este desăvârşită. De aceea oamenii trebuie să urmeze de-a pururi pilda fiului risipitor, ca iubirea să nu îi ardă, ci să îi binecuvânteze.
Mai mult decât atât, însă, ne spune Sfântul Nectarie, nu este de ajuns să venim cu pocăinţă la Domnul. Este un început, dar acest început necesită şi o continuare, altfel rămâne un cap fără trup. Iubirea cu care suntem primiţi, iertarea cu care suntem acoperiţi trebuie să o înmulţim, ea trebuie să aducă roade de iubire, roade de iertare pentru aproapele nostru. Spune Sfântul Părinte, parafrazand pe Apostolul Petru, că „iubirea acoperă mulţimea păcatelor”. Deci aceasta este calea… aflarea iubirii pentru Dumnezeu si pentru aproapele si permanenta lor înmulţire. Cu atât mai cutremurătoare sunt aceste cuvinte cu cât sfântul Nectarie a fost adeseori lovit de „neiubirea” aproapelui, neiubire la care a avut mereu puterea de a răspunde cu iubire, cu răbdare, cu blândeţe, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate şi zidindu-şi, încetul cu încetul, drumul mântuirii. Pentru că suferinţa are caracter iniţiatic, Sfântul nu se ferea de ea, ci o primea cu seninătate şi îi raspundea cu iubire. Greu cuvânt, greu, dar demn exemplu de urmat.
De asemenea Sfântul Nectarie precizează că „iubirea dă îndrăzneală la judecată”. Acesta ar trebui să fie un cuvânt care cu adevărat să ne arate cât de importantă este iubirea, cât de mari şi tămăduitoare sunt roadele ei. Părintele atinge un subiect foarte delicat, nevoia de îndrăzneală la judecată, nevoie imperioasă pentru fiecare dintre noi. Atunci când toate faptele se vor descoperi, când fiecare îşi va retrăi viaţa, dar nu singur, nu în intimitate, ci în văzul tuturor, când de faţă cu cei pe care i-a iubit, i-a respectat, de către care a fost preţuit sau admirat, atunci vom avea nevoie de îndrăzneală, vom avea nevoie de nectare pentru răni, vom avea nevoie să strigăm: „Doamne, fie-ţi milă!”, iar Sfântul Nectarie ne arată cum, ne „vinde un pont” prin ceea ce spune – „iubiţi”. Iată, asta e calea, trebuie să iubim… Cale aparent grea, dar grea doar pentru că în noi sunt orgolii mari, pentru că nu putem suporta să nu avem dreptate. Sfântul Nectarie ne arată nu doar prin ceea ce ne spune, prin ceea ce scrie, care sunt roadele şi efectele iubirii, ci şi prin însăşi viaţa sa, care nu a cunoscut moarte, ci doar o încununare a ostenelilor. Sfântuleţul care, director fiind, ajuta pe omul de serviciu să nu îşi piardă locul de muncă, făcând treabă pentru el, măturând podele şi curăţând în băi, a rămas cu noi şi după moarte, ajutând mulţime mare de popor să îşi găsească linişte, tămăduire, alinare bolilor şi suferinţelor. El ne dăruieşte reţeta sa şi, mai mult decât atât, ne şi arată care este rezultatul ei, prin pilda propriei vieţi.
Iubirea ce Sfântul a împărtăşit-o în timpul vieţii celor din jurul lui, o împărtăşeşte şi după moarte. Mare este mulţimea tămăduirilor şi minunilor lui, el legând cu oamenii pe care i-a ajutat o adevărată prietenie. Una dintre cele mai sensibile minuni ale Sfântului se leagă chiar de acest fapt, când pe stradă dojeneşte pe cineva că a uitat de prăznuirea sa, spunând: „aşa sunt uitaţi prietenii?”. Mare sensibilitate conţin aceste cuvinte, un Sfânt care te consideră „prietenul lui” şi care te dojeneşte să nu mai uiţi de el. O nemaipomenită apropiere, născută, de bună seamă, tot pe dragostea sa cea mare pentru oameni. Creşterea în cele duhovniceşti nu au adus Sfântului detaşare, îngâmfare, ci cunoştinţa responsabilităţii ce o are faţă de cei ce i-au fost daţi spre păstorire în vremea vieţii, iar acum a celor care aleargă cu multă credinţă la ajutorul lui. Sublimul acestui Mare Ierarh cred că se ascunde sub acest fapt – este un Mare Sfânt, se veseleşte acolo, în Rai, ascultând cetele îngereşti, dar în acelaşi timp caută prietenia celor de pe pământ, cărora le rămâne, mai apoi prieten de nădejde şi rugător neîncetat către Domnul.
Sfântul Nectarie, grabnic ajutătorul, Taumaturgul asemenea Sfântului Ierarh Spiridon, nu rămâne niciodată dator cu prezenţa! El nu ne cere şi nici nu îşi doreşte să fie iubit mai mult decât alţi Sfinţi, nu vrea să îi dăruim lui toate rugăciunile noastre, ci vrea să ne înmulţim dragostea pentru tot ceea ce ne înconjoară, să vedem în toate lucrarea lui Dumnezeu, să împărtăşim frumuseţea tainelor divine şi celor care nu le cunosc. Prin iubirea noastră să lucreze harul lui Dumnezeu, cred că ăsta ar fi fost testamentul Sfântului, diata lui pentru noi…
Un prieten teolog îmi spunea într-o discuţie: „cine se împrieteneşte cu Sfântul Nectarie e un binecuvântat…” şi cred că avea mare dreptate. Acesta ar trebui să fie rezultatul celor opt zile petrecute cu Sfântul Nectarie… să devenim prietenii şi, dacă se poate, următorii lui…
            Şi pentru că această carte este atât de frumoasă ea se poate cumpăra de aici:Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

Cuvântul Ortodox

Cuvântul Ortodox

Sinpro

Sophia.ro

Elefant.ro

Totalul afișărilor de pagină